Pozovite nas

Uplate iz inostranstva – Porez za freelensere i fizička lica

Kako se obračunava porez za freelancer-e? Porez na prihode koje ostvare fizička lica iz inostranstva (Freelancer) zavisi prevashodno od iznosa ostvarenog prihoda, vrste prihoda i da li je fizičko lice koje obavlja freelancerske usluge osigurano po nekom drugom osnovu....